غلامرضا احمدی


غلامرضا احمدی
نفر اول دو سالانه عکس اشراق سال 95
نفر سوم جشنواره عکس لبخند اصفهان سال   95
آغاز فعالیت با آژانس عکس همشهری
بعدش تسنیم ک الان سومین سال همکاریم با تسنیم توی مازندرانه


wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن