سینا عابدین پور


سینا عابدین پور
متولد 1370
شروع عکاسی از سال 92
تقدیر شده در جشنواره نگاهی در شهر(بابل)
تقدیر شده در سوگواره مازندران در قاب عزا
تقدیر شده در بخش استانی سوگواره ملی بیرق
راهیابی به نمایشگاه 175 شهید گمنام بابل
شرکت در بزرگترین نمایشگاه گروهی استان مازندران(باشگاه عکاسان مازندران)
عضو باشگاه عکاسان مازندران


wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن