مهدي زماني


مهدي زماني 

متولد تيرماه ١٣٥٦

از سال ٨٠ فعاليت را شروع كردم 
و از سال ٩٠ بصورت جدي دنبال ميكنم

ژانر مورد علاقه من عكس پرتره و مستند ميباشد

شركت ٣سال پي درپي در نمايشگاه DIF
نمايشگاه عكس فتنه ٨٨
نمايشگاه عكس برج آزادي
دارنده ديپلم افتخار از دست جناب شمقدري مسئول سينمايي ايران بابت عكس با موضوع پرچم

 

 

 


wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن