مدیرکل هواشناسی مازندران خبر داد رتبه اول هواشناسی مازندران در کنترل کمی و ایزو در کشور

هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی حائز کسب رتبه اول هواشناسی کشور در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی   شد.


هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی حائز کسب رتبه اول هواشناسی کشور در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی  شد.

 

به گزارش مازندران،سید محمدرضا رضوی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به اهمیت تولید داده های پیوسته در ادارات هواشناسی و ارسال به موقع گزارشات جوی در زمان مقرر،ارزیابی های ماهانه و سالانه برای ایستگاه های سینوپتیک در سطح کشور توسط اداره شبکه پایش سازمان انجام می گیرد.

وی افزود: براین اساس در پایان سال 2017 میلادی استان مازندران در شاخص کنترل کمی مربوط به ارسال گزارش ها رتبه اول کشور و در ارسال بهنگام در زمان مشخص رتبه دوم کشور را کسب نموده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران یادآور شد: در ارزیابی سالانه ادارات فرودگاهی مشمول ایزو در سال 2017 میلادی، اداره هواشناسی دشت ناز نیز حائز رتبه اول در گزارش های کنترل کمی و رتبه دوم در ارسال گزارش بهنگام گردید.

 


تمامی اخبار مازندران را در ( آژانس عکس مازندران ) دنبال کنید.

منبع : ایسنا مازندران | 30 فروردین، 1397

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن