مدير جهاد كشاورزي نوشهر خبر داد خسارت بارش برف به باغات بخش كجور

مدير جهاد كشاورزی نوشهر گفت: بر اثر بارش برف اخير خساراتی به بخش كشاورزی منطقه كجور بخصوص باغات ميوه وارد شد.


مدير جهاد كشاورزی نوشهر گفت: بر اثر بارش برف اخير خساراتی به بخش كشاورزی منطقه كجور بخصوص باغات ميوه وارد شد. 

حسن پورمقدم در گفت وگو با ايسنا مازندران، با اشاره به بارش برف روزهاي  يكشنبه و دوشنبه در بخش كجور اظهار كرد: طي بازديدي كه از بخش كشاورزي منطقه كجور از جمله باغات و گندم و جو به عمل آمد نشان مي دهد كه خساراتي به اين بخش ها وارد شده است و البته برآورد دقيق خسارات بستگي به چگونگي وضعيت هوا در شامگاه دوشنبه دارد.

وي در توضيح اين مطلب افزود: چنانچه هواي شامگاه دوشنبه شب صاف باشد به دليل سرماي تشعشعي كه دارد خسارت وارد مي كندكه اين پيش بيني در دو هزار و 200 هكتار از اراضي كشاورزي بخش كجور از ميان‌بند تا ارتفاعات بخش كجور است كه شامل دانه دار، هسته دار و گردو مي شود.

 مدير جهاد كشاورزي شهرستان نوشهر با بيان اينكه هواشناسي بايد بررسي كند كه از چه ساعتي آسمان صاف و درجه هوا چقدر بوده و اينكه با گل ، ميوه ، برگ و جوانه مطابقت داده شود تصريح كرد: بارش برف در سطح روستاهاي منطقه با پراكنش جغرافيايي از ميان بند تا ارتفاعات كه باغ ميوه در آن گسترش يافته است به ارتفاع 10 تا 15 سانتي متر و دماي دوشنبه شب در برخي نقاط تا سه درجه زير صفر هم گزارش شده است.

پورمقدم تاكيد كرد:از آنجا كه بيشتر باغات ميوه معتدل اين شهرستان در مرحله گل دهي و زايشي قرار دارند بنابراين احتمال خسارت در صورت صاف بودن آسمان در دوشنبه شب به دليل سرماي تشعشعي بسيار زياد خواهد شد و اين موضوع نياز به بررسي هواشناسي دارد كه در اين‌صورت خسارت در بيش از 200 هكتار باغات كه در مرحله تشكيل ميوه قرار دارند 65 درصد پيش بيني مي شود.

وي گفت: باغاتي كه در مرحله گل، گرد افشاني و لقاح و در ابتداي تشكيل ميوه هستند 80 درصد پيش بيني شده است و البته نقطه به نقطه اين خسارات باهم فرق دارند و بسته به نوع خاک و شرايط آب و هوايي و اينكه باغ در دره يا ارتفاع قرار گرفته است باهم متفاوت است.

اين مسئول اضافه كرد:خسارت در بيش از 210 هكتار از باغات دانه دار كه در مرحله گلدهي، گرد افشاني و لقاح قرار دارند بين 80 تا 90 درصد پيش بيني و  همچنين خسارت در باغات گردو كه حساسيت بيشتري دارد 90 تا 100 درصد پيش بيني مي شود.

پورمقدم ادامه داد: در خصوص زراعت گندم و جو هم يک سري در مرحله زايشي بودند اما آنهايي كه در مرحله زايشي نبودند خسارتي وارد نمي شود.

وي بيان كرد:  بارش برف از يک سو موجب افزايش منابع آبهاي زيرزميني شد و از اين جهت موجب خوشحالي است همچنين تعيين خسارت نهايي بستگي به نظر هواشناسي و روزهاي آينده دارد.


تمامی اخبار مازندران را در ( آژانس عکس مازندران ) دنبال کنید.

منبع : ایسنا مازندران | 30 فروردین، 1397

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن