وضعیت اورژانسی پزشکان خانواده / لطفا به این پزشکان رسیدگی کنید!

عدم پایبندی سازمان های بیمه گر به پرداخت منظم و به موقع مطالبات موجب عدم پرداخت به موقع حق الزحمه پزشکان شده و در روزهای پایانی سال موجبات مشکلات عدیده معیشتی و مالی برای پزشکان تمام وقت که تنها راه امرار معاش آنان از همین پرداخت ها می باشد ،گردیده است.


: عدم پایبندی سازمان های بیمه گر به پرداخت منظم و به موقع مطالبات موجب عدم پرداخت به موقع حق الزحمه پزشکان شده و در روزهای پایانی سال موجبات مشکلات عدیده معیشتی و مالی برای پزشکان تمام وقت که تنها راه امرار معاش آنان از همین پرداخت ها می باشد ،گردیده است.

دكتر قاسم جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در نشستي كه با حضور جمعي از پزشكان مراكز مجري پزشك خانواده برگزار شد ، ضمن تقدير از پزشكان مجري طرح پزشك خانواده و اظهار تاسف از مشكلات پيش آمده بابت عدم پرداخت به موقع مطالبات ، از عملكرد سازمان هاي بيمه گر درنحوه پرداخت مطالبات بيمه اي انتقاد كرد و افزود : پرداخت به موقع حقوق و مزايا ازعوامل بسيار تاثير گذار در افزايش رضايتمندي و كارايي پزشكان طرح پزشك خانواده است و اين درحالي است كه تنها منبع درآمد اين پزشكان از محل دريافتي سهم بيمه ها ي طرف قرار داد است و اين پزشكان مجاز به خدمت در بخش خصوصي نمي باشند.
همچنين در اين جلسه نماينده مراكز مجري شهري پزشك خانواده با بيان اينكه سهم سرانه سازمان بيمه تامين اجتماعي از ارديبهشت ۹۵ و بيمه خدمات درماني از مهر ۹۵ تا كنون پرداخت نگرديده عنوان كرد : عدم پايبندي سازمان هاي بيمه گر به پرداخت منظم و به موقع مطالبات موجب عدم پرداخت به موقع حق الزحمه و كارانه پزشكان شده و در روزهاي پاياني سال موجبات مشكلات عديده معيشتي و مالي براي همكاران بخصوص پزشكان تمام وقت كه تنها راه امرار معاش آنان از همين پرداخت ها مي باشد ؛ گرديده است و امكان ادامه چنين وضعيتي با توجه به اين مشكلات وجود ندارد .
گفتني است ۶۵ در صد از بيمه شده گان طرف قرارداد با مجريان طرح پزشك خانواده از بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي مي باشد و ساير بيمه شدگان از سازمان هاي بيمه خدمات درماني ، نيروهاي مسلح و كميته امداد مي باشند./خبرآنلاین

تمامی اخبار مازندران را در ( آژانس عکس مازندران ) دنبال کنید.

منبع : وارش | 22 دی، 1395

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن