(31) قطعه95/10/01

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در بازار رجایی

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در بازار رجایی

(32) قطعه95/10/01

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در میدان بار

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در میدان بار

(29) قطعه95/09/29

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در بازار ماهی فروش ها

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در بازار ماهی فروش ها

(36) قطعه95/09/29

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در راه آهن

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در راه آهن

(51) قطعه95/09/28

دیدار تیم عمران شهرداری ساری و کاله آمل در هفته نخست دور برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر مردان باشگاه های کشور

دیدار تیم عمران شهرداری ساری و کاله آمل در هفته نخست دور برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر مردان باشگاه های کشور

(20) قطعه95/09/28

مراسم معارفه سرپرست جدید هیات تیراندازی با کمان شهرستان بابل

مراسم معارفه سرپرست جدید هیات تیراندازی با کمان شهرستان بابل

(67) قطعه95/09/26

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در بانک ها

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در بانک ها

(72) قطعه95/09/26

دیدار دو تیم فوتبال خونه به خونه مازندران و خیبر خرم آباد

دیدار دو تیم فوتبال خونه به خونه مازندران و خیبر خرم آباد

(58) قطعه95/09/25

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در مدرسه شهید بهشتی و شهید احتشامی

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در مدرسه شهید بهشتی و شهید احتشامی

(22) قطعه95/09/25

مجمع انتخابات هیات ژیمناستیک در اداره کل ورزش و جوانان مازندران ساری

مجمع انتخابات هیات ژیمناستیک در اداره کل ورزش و جوانان مازندران ساری

(24) قطعه95/09/25

مجمع انتخابات هیات جانبازان و معلولین در اداره کل ورزش و جوانان مازندران ساری

مجمع انتخابات هیات جانبازان و معلولین در اداره کل ورزش و جوانان مازندران ساری

(21) قطعه95/09/25

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در امامزاده عباس ساری

حمل مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی ساری در امامزاده عباس ساری

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن