(26) قطعه95/07/22

مراسم عزاداری روز عاشورا در مازندران ( دولت آباد و لیمون )

مراسم عزاداری روز عاشورا در مازندران ( دولت آباد و لیمون )

(24) قطعه95/07/22

آیین نخل گردانی در روز تاسوعا در مازندران  آمل

آیین نخل گردانی در روز تاسوعا در مازندران آمل

(24) قطعه95/07/22

مراسم عزاداری روز تاسوعا در  مازندران  میانکاله

مراسم عزاداری روز تاسوعا در مازندران میانکاله

(45) قطعه95/07/21

مراسم خیمه سوزان روز عاشورا در مازندران هیئت قمر بنی هاشم ساری

مراسم خیمه سوزان روز عاشورا در مازندران هیئت قمر بنی هاشم ساری

(24) قطعه95/07/21

مراسم گل زدن درعاشورای حسینی با حضورعاشقان اباعبدالله الحسین(ع) در مازندران هیئت قمربنی هاشم ساری

مراسم گل زدن درعاشورای حسینی با حضورعاشقان اباعبدالله الحسین(ع) در مازندران هیئت قمربنی هاشم ساری

(23) قطعه95/07/21

عزاداری و دسته روی شب دهم محرم در مسجد جامع ساری

عزاداری و دسته روی شب دهم محرم در مسجد جامع ساری

(18) قطعه95/07/21

عزاداری و دسته روی روز تاسوعا در مازندران روستای اوسا

عزاداری و دسته روی روز تاسوعا در مازندران روستای اوسا

(25) قطعه95/07/20

عزاداری و دسته روی شب نهم  محرم ( تاسوعا) درمیدان ساعت ساری

عزاداری و دسته روی شب نهم محرم ( تاسوعا) درمیدان ساعت ساری

(24) قطعه95/07/20

تعزیه روزهشتم محرم در مازندران روستای پرکوه

تعزیه روزهشتم محرم در مازندران روستای پرکوه

(21) قطعه95/07/19

آیین مجمع پلا دهه اول محرم در مازندران بهشهر

آیین مجمع پلا دهه اول محرم در مازندران بهشهر

(27) قطعه95/07/18

عزاداری و دسته روی شب هفتم  محرم در امامزاده یحیی ساری

عزاداری و دسته روی شب هفتم محرم در امامزاده یحیی ساری

(60) قطعه95/07/18

طرح ساماندهي پسماندهاي حاصل از توزيع نذورات ايام محرم در ساری اجرا شد

طرح ساماندهي پسماندهاي حاصل از توزيع نذورات ايام محرم در ساری اجرا شد

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن