مراسم رژه نیروهای مسلح در ساری

عکاس : Mostafa Shanechi | منبع : | شهریور، 1395

مراسم رژه نیروهای مسلح در ساری

عکاس : مصطفی شانچی

گزارش تصویری این خبر را در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

مراسم رژه نیروهای مسلح در ساری

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن