کنسرت محسن یگانه از لنز دوربین محمد موسی زاده در سالن هلال احمر ساری

عکاس : Mohammad Mosazadeh | منبع : آژانس عکس مازندران | اردیبهشت، 1396

آژانس عکس مازندران : گزارش تصویری کنسرت محسن یگانه از لنز دوربین محمد موسی زاده در سالن هلال احمر ساری

کنسرت محسن یگانه  توسط موسسه فرهنگی هنری پدیده هنر آلاء با مدیریت خانوم رضایی  در سالن هلال احمر ساری برگزار شد

عکاس : محمد موسی زاده

گزارش تصویری این خبر را  در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

کنسرت محسن یگانه از لنز دوربین محمد موسی زاده در سالن هلال احمر ساری
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن