عزاداری حسینی در روستاهای چهاردنگه ساری (ویژه)

عکاس : mehdi mohebipor | منبع : خبرگزاری میزان | مهر، 1396

امسال نیز روستاهای چهاردانگه ساری میزبان هزاران دوستدار اهل بیت بود

عکاس:مهدی محبی پور

عزاداری حسینی در روستاهای چهاردنگه ساری

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن