رزمایش بزرگ بسیج ساری با برگزاری رزم جنگل و دفاع از کوی و برزن

عکاس : Zakieh babajani | منبع : آژانس عکس مازندران | آبان، 1395

آژانس عکس مازندران : رزمایش بزرگ بسیج ساری با برگزاری رزم جنگل و دفاع از کوی و برزن 

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در مازا نیوز ( آژانس عکس مازندران ) مشاهده کنید.

رزمایش بزرگ بسیج ساری با برگزاری رزم جنگل و دفاع از کوی و برزن

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن