مرحله اول طرح واکسیناسیون رایگان طیور مازندران

عکاس : Zakieh Babajani | منبع : ایسنا مازندران | آذر، 1395

آژانس عکس مازندران : گزارش تصویری مرحله اول طرح واکسیناسیون رایگان طیور مازندران

مرحله اول طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل با همکاری دامپزشکی و سازمان بسیج سازندگی در استان مازندران آغاز شد.

عکاس : زکیه باباجانی

گزارش تصویری این خبر را در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

مرحله اول طرح واکسیناسیون رایگان طیور مازندران

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن