آغاز رسمي پويش نه به پرتاب زباله از خودرو در ساری

عکاس : Mehdi Razi | منبع : آژانس عکس مازندران | آذر، 1395

آژانس عکس مازندران : گزارش تصویری آغاز رسمي پويش نه به پرتاب زباله از خودرو در ساری

عکس : مهدی رضی

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

آغاز رسمي پويش نه به پرتاب زباله از خودرو در ساری
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن