صید ماهی در مازندران

عکاس : Behroz Khosravi | منبع : خبرگزاری فارس مازندران | آذر، 1395

آژانس عکس مازندران : فصل صید که از 20 مهر آغاز شد تا دهم فرودین ادامه دارد حدود 2050 تن ماهی توسط 54 تعاونی صید شد که نسبت به سال گذشته که 3900 تن صید شده بود 48 درصد کاهش داشته است.در سال 95 صید ماهی سفید 1535 تن، کفال 388 تن، کپور 12 تن و سایر گونه‌ها 109 تن بوده است.میزان تلاش صیادی و دفعات پره کشی 17 هزار و 960 مرحله بوده که 15 درصد کاهش داشته است.

عکس: بهروز خسروی

گزارش تصویری این خبر را در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

صید ماهی در مازندران

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن