اردوي جهادي با رويكرد فرهنگي و آموزشي از سوي بنياد نخبگان استان مازندران در ساری روستاي زرين آباد سفلي

عکاس : Keyvan Jafari | منبع : آژانس عکس مازندران | دی، 1395

آژانس عکس مازندران : اردوي جهادي با رويكرد فرهنگي و آموزشي از سوي بنياد نخبگان استان مازندران و با همكاري بسيج ورزشكاران ساري در تاريخ پنجشنبه دوم ديماه ٩٥ در شهرستان ساري روستاي زرين اباد سفلي برگزار شد.
اين رويداد بزرگ كه با هدف تعهد بخشيدن به نخبگان در قبال جامعه خود با توجه به نعمت خدادادي استعداد و مسئوليت پذيرتر كردن آنان برگزار مي شود با تلاش دهياري، شوراي روستا و همينطور اهالي خونگرم روستا و با اعزام نيروهاي جهادگر از بسيج ورزش و همچنين نيروهاي متخصص اعم از تيم پزشكي، عمراني، مهندسي و  محيط زيست و كشاورزي به مرحله اجرا در آمد.
در ادامه مراجعه بيماران به پزشك و ويزيت رايگان توسط ماما و پزشك عمومي صورت پذيرفت و تيمي از مهندسين كشاورزي و زراعي به مناطق آسيب ديده باغات و شاليزارها اعزام شدن تا در جهت رفع مشكلات پيش آمده در سرماي اخير براي روستائيان آموزش هاي هاي لازم براي پيشگيري و حل موضوع اقدام كنند.
گروهي از مستعدين و نخبگان نيز با مشاوره و ديدار چهره به چهره و همينطور اهداي كتاب هاي آموزشي و علمي به حل مشكلات جوانان و نوجوانان روستا در امور درسي و فرهنگي پرداختند.
در پايان اين اردوي يك روزه تيم بنياد نخبگان و گروهي از دهياري و شوراي محل براي رفع موانع و پيگيري معضلات و كمبودهاي روستا در بخش هاي ورزشي، آب شرب، قطعي برق، نبود روحاني و ... جلسه اي تشكيل داده و براي پيگيري و تسريع امور قول همكاري، تفاهم و مساعدت دادند.

عکس : کیوان جعفری

گزارش تصویری این خبر را در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

اردوي جهادي با رويكرد فرهنگي و آموزشي از سوي بنياد نخبگان استان مازندران در ساری روستاي زرين آباد سفلي
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن