نامهربانی مسئولان در خرید مرکبات سرمادیده باغ‌های مازندران

عکاس : Amir Ali Razzaghi | منبع : خبرگزاری مهر مازندران | دی، 1395

آژانس عکس مازندران : نامهربانی مسئولان در خرید مرکبات مازندران

در حالیکه طی هفته‌های گذشته از سوی مسئولان کشوری و استانی وعده خرید مرکبات سرمادیده باغ‌های مازندران به باغداران خسارت‌دیده از طوفان و سرما داده شده بود، عمل به این وعده با نامهربانی مسئولان همراه شده است.
مرکبات بر اساس درجه‌بندی به سه درجه۱-۲-۳ تقسیم شدند که در نهایت با نادیده گرفتن درجه ۱ و الحاق درجه ۲ به ۳، بار فروش چندین تن مرکبات برجای مانده، بر دوش برخی از باغداران سنگین‌تر شده است.

عکاس: امیر علی رزاقی

گزارش تصویری این خبر را در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

نامهربانی مسئولان در خرید مرکبات سرمادیده باغ‌های مازندران

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن