نشست سران و بزرگان با محوریت آیت الله طبرسی برای اولین بار در تاریخ شهر ساری

عکاس : Keyvan Jafari | منبع : آژانس عکس مازندران | دی، 1395

آژانس عکس مازندران : گزارش تصویری نشست سران و بزرگان با محوریت آیت الله طبرسی برای اولین بار در تاریخ شهر ساری

با محوریت آیت الله طبرسی برای اولین بار در تاریخ شهر ساری لویی جرگه تشکیل شد.

عکس : کیوان جعفری 

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

نشست سران و بزرگان با محوریت آیت الله طبرسی برای اولین بار در تاریخ شهر ساری
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن