خانه و موزه نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی در روستای یوش در مازندران شهرستان نور

عکاس : S.Mohammad Akbar Mousavi | منبع : ایرنا مازندران | دی، 1395

 آژانس عکس مازندران  : گزارش تصویری خانه و موزه نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی در روستای یوش در مازندران شهرستان نور

خانه و موزه نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور

بمناسبت سالگرد وفات نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی در دیماه 1338، خانه و موزه نیما در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور

عکس: سید محمد اکبرموسوی

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

خانه و موزه نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی در روستای یوش در مازندران شهرستان نور

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن