مانور بحران پناه گیری و خروج اضطراری بهزیستی مازندران

عکاس : IRNA | منبع : ایرنا مازندران | دی، 1395

 آژانس عکس مازندران  : گزارش تصویری مانور بحران پناه گیری و خروج اضطراری بهزیستی مازندران

مانور بحران پناه گیری و خروج اضطراری بهزیستی مازندران در ساری برگزار شد

عکس: ایرنا

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

مانور بحران پناه گیری و خروج اضطراری بهزیستی مازندران

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن