آموزش و توزيع بيش از ۱۵ هزار كيسه زباله ويژه خودرو در بين دانش آموزان مدارس ابتدايي ساری

عکاس : Mehdi Razi | منبع : آژانس عکس مازندران | دی، 1395

 عکس مازندران  : گزارش تصویری آموزش و توزيع بيش از ۱۵ هزار كيسه زباله ويژه خودرو در بين دانش آموزان مدارس ابتدايي ساری

عکاس : مهدی رضی

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

آموزش و توزيع بيش از ۱۵ هزار كيسه زباله ويژه خودرو در بين دانش آموزان مدارس ابتدايي ساری
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi
Mehdi Razi

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن