مراسم همدردی با آتشنشانان شهید حادثه پلاسکو با حضور مسئولان در ساری

عکاس : Soorena Binaei | منبع : آژانس عکس مازندران | بهمن، 1395

 عکس مازندران  : گزارش تصویری مراسم همدردی با آتشنشانان شهید حادثه پلاسکو با حضور مسئولان در ساری

عکاس : سورنا بینایی

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس  عکس مازندران   مشاهده کنید.

مراسم همدردی با آتشنشانان شهید حادثه پلاسکو با حضور مسئولان در ساری
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei
Soorena Binaei

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن