مجموعه ای زیبا از لنز دوربین "کیوان جعفری" به نام "نقاشی خدا" از طبیعت مازندران

عکاس : Keyvan Jafari | منبع : آژانس عکس مازندران | مهر، 1395

آژانس عکس مازندران :

 

مازا نیوز ( آژانس عکس مازندران ) شما را به دیدن مجموعه ای زیبا از لنز دوربین "کیوان جعفری" به نام "نقاشی خدا" از طبیعت مازندران دعوت می کند.

مجموعه ای زیبا از لنز دوربین "کیوان جعفری" به نام "نقاشی خدا" از طبیعت مازندران
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن