کارگاه آموزشی یک روزه آشپزی ایرانی و بین المللی با حضور سر آشپز نمونه سامان گلریز در مازندران

عکاس : keyvan Yousefpouri | منبع : آژانس عکس مازندران | بهمن، 1395

 عکس مازندران  : گزارش تصویری کارگاه آموزشی یک روزه آشپزی ایرانی و بین المللی با حضور سر آشپز نمونه سامان گلریز در مازندران آمل

کارگاه آموزشی یک روزه آشپزی ایرانی و بین المللی با حضور سر آشپز نمونه سامان گلریز در سه بخش پیش غذا , غذای اصلی , دسر برگزار شد.

مکان: آمل , مرکز نمایشگاه های تخصصی آمل

عکاس : کیوان یوسف پوری

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

کارگاه آموزشی یک روزه آشپزی ایرانی و بین المللی با حضور سر آشپز نمونه سامان گلریز در مازندران
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri
keyvan Yousefpouri

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن