ساحل دریای مازندران با طعم پرتقال !

عکاس : Mostafa Shanechi | منبع : خبرگزاری ایسنا مازندران | بهمن، 1395

 عکس مازندران  : گزارش تصویری ساحل دریای مازندران با طعم پرتقال !

خسارات ناشی از سرما موجب آلودگی ساحل دریای مازندران شد.بخشی از چندین تن مرکبات خسارات دیده که توسط باغداران دور ریخته شده بودند از طریق رودخانه تجن که منتهی به دریای خزر میشود به ساحل دریا راه پیدا کردند و موجب آلودگی ساحل شدند.

عکاس : مصطفی شانچی

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

ساحل دریای مازندران با طعم پرتقال !

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن