کنسرت گروه چارتار توسط موسسه آوای مها در سالن اریکه آریایی آمل

عکاس : Morteza Ghorbani | منبع : آژانس عکس مازندران | بهمن، 1395

 عکس مازندران  : گزارش تصویری  کنسرت گروه چارتار در سالن اریکه آریایی آمل

 کنسرت گروه چارتار توسط موسسه آوای مها در سالن اریکه آریایی آمل برگزار شد

 

عکاس : مرتضی قربانی

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

کنسرت گروه چارتار توسط موسسه آوای مها در سالن اریکه آریایی آمل
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن