یادواره  ۱۷۴۴ شهید شهرستان بابل

عکاس : Morteza Ghorbani | منبع : آژانس عکس مازندران | اسفند، 1395

آژانس عکس مازندران : گزارش تصویری یادواره  ۱۷۴۴ شهید شهرستان بابل 
سخنران : حجت السلام صدیقی (امام جمعه موقت تهران)
مداح : حاج محمدرضا بذری
مصلی بزرگ شهرستان بابل

عکاس : مرتضی قربانی

گزارش تصویری این خبر را  در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

یادواره  ۱۷۴۴ شهید شهرستان بابل
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani
Morteza Ghorbani

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن