همایش تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری

عکاس : Keyvan Jafari | منبع : آژانس عکس مازندران | اسفند، 1395

آژانس عکس مازندران : همایش تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری

صبح روز یکشنبه طی مراسمی از مربیان امور تربیتی شهر ساری در سالن باشگاه فرهنگیان این شهر تجلیل به عمل آمد.

عکاس : کیوان جعفری

گزارش تصویری این خبر را  در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

همایش تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن