روز سوم نمایشگاه گروهی عکس باشگاه عکاسان مازندران از لنز دوربین محمد موسی زاده

عکاس : Mohammad Mosazadeh | منبع : آژانس عکس مازندران | اسفند، 1395

آژانس عکس مازندران : روز سوم نمایشگاه گروهی عکس باشگاه عکاسان مازندران از لنز دوربین محمد موسی زاده

از 15 لغایت 20 اسفند ماه همه روزه از ساعت 10 صبح تا 19 عصر نمایشگاه دایر است.

مکان : ساری , میدان امام , اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری

گزارش تصویری این خبر را  در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

روز سوم نمایشگاه گروهی عکس باشگاه عکاسان مازندران از لنز دوربین محمد موسی زاده
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh
Mohammad Mosazadeh

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن