بازارچه نوروزی ماهک در خیابان فرهنگ ساری

عکاس : Mehdi Mohebi | منبع : آژانس عکس مازندران | اسفند، 1395

آژانس عکس مازندران : بازارچه نوروزی ماهک در خیابان فرهنگ ساری

مجمع خیرین حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مازندران

17 الی 20 اسفند ماه

ساعت 10 الی 13    ,    16 الی 22

ساری خیابان فرهنگ مقابل شهریار 3

عکاس : مهدی محبی 

گزارش تصویری این خبر را  در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

بازارچه نوروزی ماهک در خیابان فرهنگ ساری
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi
Mehdi Mohebi

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن