مراسم عید مردگان در روستاهای سقندیکلا و رودبارکلا ساری

عکاس : Jafar Jafari | منبع : آژانس عکس مازندران | فروردین، 1396

آژانس عکس مازندران : گزارش تصویری مراسم عید مردگان در روستاهای سقندیکلا و رودبارکلا ساری

عکاس : جعفر جعفری سقندیکلایی

گزارش تصویری این خبر را  در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

مراسم عید مردگان در روستاهای سقندیکلا و رودبارکلا ساری
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن