سفر رئیس جمهور به ساری و مازندران

عکاس : Mostafa shanchi | منبع : آژانس عکس مازندران | فروردین، 1396

آژانس عکس مازندران : گزارش تصویری سفر رئیس جمهور به ساری و مازندران

عکاس : مصطفی شانه چی

گزارش تصویری این خبر را  در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

سفر رئیس جمهور به ساری و مازندران

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن