مراسم صبحگاهی مشترک نیروی انتظامی مازندران

عکاس : Jafar Jafari | منبع : آژانس عکس مازندران | مهر، 1395

مراسم صبحگاهی مشترک نیروی انتظامی مازندران با حضور فرمانده های نیروی مشترک , دادستان , استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران برگزار شد.

گزارش تصویری این خبر را می توانید به طور اختصاصی در مازا نیوز (آژانس عکس مازندران ) مشاهده کنید.

مراسم صبحگاهی مشترک نیروی انتظامی مازندران
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari
Jafar Jafari

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن