نتایج نظرسنجی

از عملکرد کدام نماینده شورای شهر ساری بیشتر رضایت داشتید؟

مجموع آراء 15
 • عليجان شمشيربند
 • 6.67%
 • مسعود پيري
 • 33.33%
 • مسعود مدينه
 • 13.33%
 • سيد محمد جعفري
 • 6.67%
 • سعید نجاريان
 • 6.67%
 • رضا پيوندي
 • 6.67%
 • علي اكبر ذليكاني
 • 0.00%
 • محمد حسن كيادهي
 • 0.00%
 • پرويز شعباني
 • 0.00%
 • فيض الله نفجم
 • 20.00%
 • مهدي احمدي
 • 0.00%
 • جمال باقری
 • 0.00%
 • سید احمد صالحی
 • 6.67%

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن